دکتر امین پاشاامیری

موسسه حقوقی بین المللی همراه

در انتظار دریافت اطلاعات

{{view.birthday}}

تاریخ تولد

موسسه حقوقی بین المللی همراه

09123466861

تلفن همراه

02188559435

تلفن ثابت

فکس

@

آی دی پیامرسان

{{view.igram}}@

آی دی اینستاگرام

pashalaw@gmail.com

ایمیل
شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری این صفحه دانلود کارت مجازی

اشتراک گذاری این صفحه

برای ارائه خدمات بهتر، ما را به دیگران معرفی کنیدلینک صفحه و بارکد

yourQRcode
Got it
ذخیر بر روی گوشی

ارسال توسط ایمیل

ارسال اطلاعات تماس توسط پست الکترونیک

ارسال

ایمیل ارسال شد

اطلاعات تماس با موفقیت به ایمیل شما ارسال شد.

Users can click on this button to call your mobile number.

Got it

Users can tap this button to send you an email.

Got it

Users can tap here to view a map and get directions to your entered location.

Got it

Users can tap to add your contact details to their smartphone or get your info by email.

Got it

Profile pictures are optional. Your image will be included when users save your contact details to their smartphone address book.

Got it