تهران، بازار بزرگ - بازارعباس آباد - پاساژ قائم - طبقه دوم پلاك 94