شيراز، شهرک گلستان، بالاتر از میدان امام علی(ع) نرسیده به خیابان دانش، بیمه ایران نمایندگی بویری