آرشیو

چندکلام‌حرف‌حساب

حفظ محیط زیست با استفاده صحیح از دنیای مجازی حفاظت از محیط زیست یکی از اساسی ترین روش های تداوم و ادامه حیات است. پس بخاطر خودمان هم که شده دست از زیاده خواهی های خود برداریم و کمی هم به طبیعت فکر کنیم. طبیعتی که عاشقانه ما را در خود پروردید و مادرانه از ما حمایت کرد و ما به آن بــد میکنیم. شما نیز اگر با ما هم عقیده هستید که حفظ محیط زیست یک وظیفه انسانیست، در این گفتمان شرکت کنید و نظر خود را در یک جمله کوتاه با دیگران در میان گذارید و با ثبت […]

+ +