اصفهان، سی و سه پل - خیابان چهارباغ بالا - طبقه فوقانی بانک تجارت